Ny utgave av Kontakt til fagfornyelsen
Elev- og lærerressurser for Kontakt
© Cappelen Damm

Kontakt

Kontakt er et læreverk i norsk for yrkesfag og påbyggskurset. Nettstedene for elev er et gratis supplement til læreboka. Klikk på omslagene til bøkene for å komme til elevnettstedene. 

På lydnettstedene finner du innleste versjoner av bøkene på både bokmål og nynorsk. Både teori og tekstsamlingene er lest inn.    

Lærernettstedene logger du på fra elevnettstedene. 

Du kan lese mer om læreverket Kontakt  cdu.no/vgs. Her finner du informasjon om Kontakt Vg1-Vg2 og Kontakt påbygging.

På Cappelen Damm TV finner du videoforedrag fra norskseminarene våreHer kan du høre forfatterne presentere Kontakt og se foredrag om ulike undervisningsopplegg og norskfaglige emner.